Historicus Julius Posener overleden

BERLIJN, 1 FEBR. De Duitse architectuurhistoricus Julius Posener is maandag op 91-jarige leeftijd overleden. Posener, een leerling van de Duitse architect Hans Poelzig, is zijn hele leven een belangrijke pleitbezorger van het functionalisme geweest. Na de machtsovername van de nazi's verliet Posener Berlijn en ging hij in Parijs wonen, waar hij redacteur werd van het tijdschrift Architecture d' Aujourd'hui. Later woonde hij achtereenvolgens in Israel, Libanon, Londen, Kuala Lumpur en ten slotte weer, vanaf 1961, in Berlijn (West). Hier doceerde hij tot 1971 aan de Akademie der Künste en groeide hij door zijn talrijke publikaties uit tot de 'nestor van de architectuurhistorici'.