Grieks parlement steunt regering na geschil met Turkije

ATHENE/ANKARA, 1 FEBR. De nieuwe socialistische regering van Griekenland heeft vanochtend vroeg in het Griekse parlement een motie van wantrouwen overleefd nadat zij bakzeil had gehaald in het snel geëscaleerde conflict met Turkije over de rechten op een rotseilandje voor de Turkse kust. Twee socialistische parlementsleden onthielden zich van stemming.

Na tussenkomst van de Amerikaanse regering bereikten de twee NAVO-partners gisterochtend een overeenkomst die bepaalt dat beide landen hun marineschepen uit de Egeïsche Zee terugtrekken. Turkije claimde onmiddellijk na het akkoord de overwinning in het conflict, terwijl de Griekse oppositie eiste dat de regering in Athene 'harakiri' zou plegen. Volgens de oppositie had het nieuwe bewind van premier Simitis zich schuldig gemaakt aan landsverraad door de schepen terug te trekken en een akkoord met Turkije te sluiten.

De socialistische regering heeft in het 300 leden tellende parlement een meerdereheid van 170 zetels. Vanochtend stemden 123 parlementariërs voor de motie van wantrouwen en 166 tegen.

Voorafgaand aan de stemming had oppositieleider Miltiadis Evert, leider van de conservatieve partij Nieuwe Democratie, de regering opgeroepen af te treden. “Het terugtrekken van de Griekse troepen en het strijken van de Griekse vlag (op het eiland, red.) is verraad”, aldus Evert.

Premier Simitis beloofde het parlement steun voor het Griekse standpunt te zoeken bij de leden van de Europese Unie. “Ik hecht eraan duidelijk te maken dat Turkije - met zijn provocatieve houding - geen land is dat zich kwalificeert voor het lidmaatschap van de Europese Unie. Turkije moet nu maar eens leren begrijpen dat Europa een plek is voor creatie en coöperatie en niet voor confrontatie.”

Nu de crisis over het rotseilandje Kardan (in het Turks) of Imia (in het Grieks) is bezworen dringt Turkije opnieuw aan op onderhandelingen met Griekenland over de status van de honderden omstreden eilandjes en rotspunten voor de Turkse kust in de Egeïsche Zee. Ankara hoopt dat zo gauw dit probleem is opgelost er ook gepraat kan worden over de territoriale rechten in de Egeïsche Zee, die Griekenland van 6 tot 12 zeemijlen wil uitbreiden. Ook deze dreiging is een voortdurende bron van animositeit tussen de twee buurlanden.

Volgens Turkije zijn disputen als die over het rotseilandje het gevolg van het ontbreken van een bilateraal akkoord tussen Griekenland en Turkije over de status van deze rotspunten die veelal vlak voor de Turkse kust liggen. In tegenstelling tot Athene ontkent Ankara dat ze onder de (internationale) verdragen vallen die in het verleden zijn afgesloten om het bezit van de vele eilanden in de Egeïsche Zee vast te leggen.

Gezien de ernst van de crisis tussen Griekenland en Turkije in de afgelopen dagen krijgt het bezoek, later deze maand, van de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken, Richard Holbrooke, aan de regio een breder karakter dan het streven van de VS om de Turks- en Grieks-Cyprioten in een federatieve staat te verenigen. De twee bevolkingsgroepen op dit eiland leven sinds 1974 apart, ondanks pogingen van vooral de Verenigde Naties om hen te herenigen. Holbrooke heeft al aangekondigd zijn onderhandelingen voorlopig te willen toespitsen op de problemen tussen Griekenland en Turkije in de Egeïsche Zee: de territoriale wateren, het continentaal plat en het luchtruim.