Goedkeuring EU staatssteun Iberia

BRUSSEL, 1 FEBR. De Europese Commissie heeft gisteren toestemming gegeven voor een kapitaalinjectie van 87 miljard pesata (ongeveer 1,15 miljard gulden) door de Spaanse regering in de nationale luchtvaartmaatschappij Iberia. Volgend jaar mag Iberia nog eens 20 miljard pesata incasseren, indien de onderneming zich aan de regels van de vrije markt houdt.

Europees commissaris Kinnock (vervoer) heeft dat gisteren in Brussel bekend gemaakt. De steunverlening is omstreden omdat Iberia in 1992 al 120 miljard pesata aan staatssteun kreeg, en de Europese Commissie streeft naar een algemeen verbod van overheidssubsidies voor de luchtvaartindustrie. De Britse regering overweegt tegen de beslissing bezwaar aan te tekenen bij het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Al eerder werd protest aangetekend tegen de steunverleningsoperatie aan Air France.

De kapitaalinjectie in Iberia verloopt via de Spaanse overheidsholding Teneo. Aanvankelijk wilde Teneo 139 miljard peseta in Iberia stoppen, maar dat plan stuitte op een veto van de Europese Commissie. Europees commissaris Kinnock gaf vorig jaar te kennen dat een nieuwe kpaitaalinjectie alleen mogelijk zou zijn onder zeer strikte voorwaarden. Steunverlening van Teneo zou alleen worden geaccepteerd indien de holding zich daarbij zou gedragen als een 'normale' particuliere investeerder, die een commercieel risico loopt als elke andere investeerder.

Om aan die voorwaarden te voldoen heeft Iberia haar herstructureringsplannen aangepast. Om de onderneming levensvatbaar te maken, werd besloten om een belangrijk deel van haar belangen in Zuid-Amerika af te stoten. Het gaat daarbij om Aerlinas Argentinas, Austral en het Chileense Ladeco. Iberia moet de Commissie nauwgezet verslag uitbrengen over de verkoop van haar belangen in die bedrijven.

Het herstructureringsplan, waarvoor nu vanuit Brussel het licht op groen is gezet, voorziet onder andere in een tweejaarlijkse loonbevriezing voor het personeel, een vermindering van het personeelsbestand tussen 1994 en 1997 met 3.500 man. Al eerder werden 5.000 banen geschrapt. Alles bij elkaar moet de werkgelegenheid bij Iberia dit decennium met bijna eenderde verminderd zijn. Daarnaast moet de vloot worden verminderd van 120 vliegtuigen in 1993 tot 104 volgend jaar.

    • Wim Brummelman