Gesprek met Clinton in VS; Chirac voorziet grotere rol voor Europa in Navo

WASHINGTON, 1 FEBR. Europa en Frankrijk moeten een groter rol krijgen in de NAVO. Het militaire bondgenootschap moet in de toekomst steunen op twee zuilen: een Amerikaanse en een Europese.

Dat heeft de Franse president Jacques Chirac gezegd aan de vooravond van zijn ontmoeting met de Amerikaanse president Bill Clinton.

“De Atlantisch Alliantie moet zich aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid van vandaag, in het bijzonder aan de Europese macht die bezig is zich te ontwikkelen”, aldus Chirac tijdens een toespraak voor leden van de Franse gemeenschap in Washington. Een vernieuwde, gereorganiseerde Alliantie “moet meer dan tot nu toe rekening houden met de identiteit van Europa, met de verdediging van Europese belangen en moet uitgroeien tot een systeem waarin Europa en de Verenigde Staten een gelijkwaardig deel van de internationale verantwoordelijkheden op zich nemen...” Ook moeten Europa en de Verenigde Staten op basis van gelijkwaardigheid deelnemen aan de verdediging van het Europese continent, aldus Chirac.

De Franse president kondigde ook aan er bij de Amerikanen op aan te zullen dringen dat de Verenigde Staten een groter aandeel van de financiële steun voor de landen in de derde wereld voor hun rekening nemen.

Franse diplomaten wezen erop dat de Verenigde Staten jaarlijks 9 miljard dollar aan onwikkelingshulp uitgeven. De Europese Unie, met een economie van vergelijkbare omvang als de Amerikaanse, geeft jaarlijks 31 miljard uit aan ontwikkelingshulp.

Volgens Franse en Amerikaanse regeringswoordvoerders staat de toekomst van NAVO bovenaan de agenda voor het gesprek tussen Clinton en Chirac. Volgens Sandy Vershbow, directeur Europese Zaken van Clintons Raad voor Nationale Veiligheid, heeft de Franse toenadering tot de NAVO de weg geopend voor gesprekken over de toekomst van het bondgenootschap.

Frankrijk trok zich in 1966 onder president De Gaulle uit de militaire structuur van de NAVO terug. Vorige maand besloot Frankrijk terug te keren in het Militaire Comité van de NAVO en de minister van defensie weer af te vaardigen naar NAVO-vergaderingen.

“Het is belangrijk voor de Verenigde Staten en voor het Amerikaanse publiek en het Congres om te zien dat de Europese leden van de alliantie een grotere verantwoordelijkheid nemen...”, aldus Vershbow.

Woordvoerder van het Witte Huis, Mike McCurry, verwelkomde een grotere Europese rol in de Europese defensie maar onderstreepte dat de NAVO voorlopig het primaat behoudt.

“We hebben de Europeanen aangemoedigd om een sterkere eenheid te vormen...om na te denken over de gemeenschappelijke veiligheids-belangen in de context van een sterke verdragsorganisatie: dat is de NAVO, dat zal de NAVO blijven en dat zal de NAVO ook in de toekomst zijn.” (Reuter, AFP)