Filmproducenten aanvaarden nieuwe wereldstandaard

ROTTERDAM, 1 FEBR. 's Werelds leidinggevende filmfabrikanten en cameraproducenten gaan over op een nieuw fotosysteem dat het fotograferen verder zal vereenvoudigen. De nieuwe standaard is het resultaat van afspraken tussen de Amerikaanse filmfabrikant Eastman Kodak en de Japanse fabrikanten Fuji (films en camera's) en Canon, Nikon en Minolta (camera's). Aan de ontwikkeling van het nieuwe systeem is bijna vijf jaar gewerkt.

Het nieuwe Advanced Photo System (APS) maakt gebruik van smallere filmrollen dan nu gangbaar zijn. De cassettes waarin ze zijn opgenomen zijn in één enkel handgebaar te verwisselen. Door de geringe afmetingen van de nieuwe cassettes zullen compactcamera's nog verder verkleind kunnen worden. De films bevatten, buiten het beeldveld, optische en magnetische informatie die de verwerking in ontwikkelcentrales vergemakkelijkt en bovendien moderne manipulaties met hulp van een computer mogelijk maakt.

Op een persconferentie in Londen is vanochtend het nieuwe Advanced Photo System gepresenteerd. Vanaf 22 april zullen films en camera's met het nieuwe systeem leverbaar zijn en zal het nieuwe formaat negatieffilm ook in laboratoria verwerkt kunnen worden. Een veertigtal andere camerabouwers en filmfabrikanten, zoals Agfa, heeft zich aangesloten bij de nieuwe APS-standaard en heeft licentie-overeenkomsten afgesloten. De initiatiefnemers richten zich uitdrukkelijk op het massale 'kiekjesmaken' met geautomatiseerde compactcamera's dat tegenwoordig het leeuwendeel van de omzet in films en foto's voor zijn rekening neemt. Daarom zullen voorlopig alleen films voor kleurenfoto's geleverd worden. Fuji onderstreept in een persbericht dat zij het nieuwe systeem niet als vervanger maar als aanvulling op het bestaande kleinbeeldsysteem ziet. Anderen verwachten toch een geleidelijke vervanging van het een door het ander.

De invoering van de nieuwe cassettes, die niet uitwisselbaar ('compatible') zijn met de bestaande, is een ingrijpende operatie. Niet alleen films en camera's moeten worden aangepast, maar ook ontwikkel- en afdrukapparatuur. Alleen al het Amerikaanse Eastman Kodak heeft 300 miljoen dollar in de nieuwe standaard geïnvesteerd.

De nieuwe APS-cassettes hebben het formaat van een penlite-batterij. Ze bevatten een film van 24 millimeter breed waarmee, naar keuze, 15, 25 of 50 opnamen van 17 bij 30 millimeter kunnen worden gemaakt. De huidige kleinbeeldfilms zijn 35 millimeter breed en hebben ruimte voor 12, 24 of 36 opnamen van 24 bij 36 millimeter. Het APS-negatief is dus 41 procent kleiner dan de kleinbeeldopname en zal bij het afdrukken sterker moeten worden vergroot om hetzelfde formaat foto te krijgen. Dat kan zonder bezwaar dankzij de grote vooruitgang in lichtgevoelige emulsies, in het bijzonder de verdere verfijning van de zogeheten korrelgrootte. De nieuwe APS-films zijn door verbetering van het dragermateriaal ook aanmerkelijk dunner dan de bestaande films.

Anders dan nu het geval is blijft de negatieffilm bij zijn verwerking in de cassette. Er steekt ook geen lipje van de film meer uit de cassette: alleen met speciale apparatuur is de film bereikbaar. Dat, en het feit dat in de nieuwe film en cassette veel extra-informatie wordt opgeslagen, moet verhinderen dat voortaan nog films verwisseld worden of zoekraken.

De afdruk-apparatuur die tegelijk met de invoering van de nieuwe standaard moest worden ontwikkeld staat toe dat van elk negatiefbeeld drie typen afdrukken worden gemaakt: 'normaal', 'panorama' of 'volledig'. De consument kan zijn ontwikkelde negatieven met hulp van een 'player' via tv-scherm of computermonitor bekijken en bekend maken wel type afdruk hij wenst.