Een serieuze bekeringspoging

“Het is onmogelijk dat de aarde door evolutie ontstaan is, er is geen andere mogelijkheid dan dat God de wereld geschapen heeft.”

Wat begonnen was als een onschuldig partijtje American Football op de campus van de University of Memphis, liep nu uit op een serieuze bekeringspoging. Ik wandelde niets vermoedend over het universiteitsterrein toen me door een paar studenten werd gevraagd of ik mee wilde doen met American Football. Nadat we klaar waren met spelen zaten we nog wat na te praten op het grasveld. Waar in Nederland het gespreksonderwerp nu waarschijnlijk sport, uitgaan of vrouwen zou zijn geweest, werd in Memphis gesproken over de kerkdienst van afgelopen zondag. Toen ik vertelde dat ik in Amsterdam geen student kende die regelmatig een kerk bezocht werd er ongelovig gereageerd. “Maar hoe denken jullie dan dat de aarde er gekomen is? Alles wat hier leeft kan toch moeilijk zomaar uit het niets tevoorschijn zijn gekomen? In de bijbel staat dat God de wereld geschapen heeft, dus dan is dat zo. Dat wordt ons in de kerk uitgelegd. We kunnen ons geen leven zonder kerk voorstellen. Wat zou je anders moeten doen op zondagochtend? Waarom kom je niet met ons mee de volgende week? Je zult snel genoeg merken dat ook jij niet zonder kerk kunt leven.”

In een van de tientallen kerken die de campus omringen lijkt het de volgende zondagmorgen meer op een ontmoetingsplaats voor jongeren dan op een religieuze bijeenkomst. Mij wordt uitgelegd dat dit de enige goede en betrouwbare plek is om sociale contacten op te doen. Ik word als nieuwe recruut aan iedereen voorgesteld en ze zijn er allemaal van overtuigd dat ik vanaf nu iedere week zal komen. Er wordt veel gezongen en gedanst, maar de vrolijke priester vertelt ook een serieus verhaal over een vriend van hem die na al zijn zonden tot inkeer is gekomen en de Here heeft gevonden.

Na afloop gaat iedereen in zijn zondagse pak naar McDonald's om te ontbijten en de dienst van die ochtend te bespreken. “Zo Robert, we nemen aan dat je er nu wel van overtuigd bent dat God bestaat,” wordt me tussen twee happen van een Big Mac door gevraagd. Voordat ik kan antwoorden wordt me meegedeeld dat er iedere dinsdag en donderdag bijbelstudiesessies zijn en dat ik volgende zondag weer in de kerk word verwacht.

    • Robert Vuijsje