Commissie wil meer zeggenschap over fusies

BRUSSEL, 1 FEBR. De Europese Commissie wil meer zeggenschap over fusies in het Europese bedrijfsleven. Dat blijkt uit plannen die EU-commissaris Van Miert gisteren in Brussel heeft gepresenteerd. Op dit moment moet de Europese Commissie haar goedkeuring hechten aan een fusie die een bedrijf oplevert met een omzet in de wereld van vijf miljard ecu (ruim 10 miljard gulden) of meer. De betrokken ondernemingen moeten in Europa een omzet hebben van minimaal 250 miljoen ecu (ruim 500 miljoen gulden). Van Miert wil die drempel verlagen naar respectievelijk 2 miljard ecu (ruim 4 miljard gulden) en 100 miljoen ecu (ruim 200 miljoen). Eerdere plannen om de Europese Commissie meer zeggenschap te geven over bedrijfsfusies leden schipbreuk op de onwil van met name Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië. Van Miert meent dat hij momenteel meer kans maakt. Volgens hem is het uitsluitend de bedoeling tijd en geld te sparen. Op dit moment kent de Europese Unie elf nationale fusieregelingen, die onderling sterk van elkaar verschillen. (ANP)