Bijna vijfduizendpagina's

Het rapport van de enquetecommissie opsporingsmethoden getiteld 'Inzake opsporing' bestaat uit een eindrapport en elf bijlages. Het omvat 4.900 pagina's. In het eindrapport geeft de commissie-Van Traa een algmene analyse en doet aanbevelingen.

De elf bijlages gaan over de gevolgde werkwijze en procedure, de verhoren, alsmede over de bevindingen van een groep wetenschappers die onderzoek deed naar ondermeer criminele organisaties, fraude, witwassen en de relatie tussen vrije beroepsgroepen en georganiseerde criminaliteit en naar de georganiseerde criminaliteit in Amsterdam, Arnhem, Nijmegen en Enschede.

Het rapport is vanmiddag aangeboden aan Tweede-Kamervoorzitter Deetman. Het kabinet geeft morgen een eerste reactie op de bevinden van de commissie-Van Traa. De Tweede Kamer zal waarschijnlijk eind februari of begin maart het rapport bespreken. Een debat tussen Kamer en kabinet is niet voor eind maart te verwachten.