ADHD-syndroom

Het artikel van Ad Bergsma over kinderen met het ADHD-sydroom (Wo, 18 jan.) is is een goede weergave van de betekenis die dit syndroom oproept voor het kind en de omgeving en van de wetenschappelijke discussies. Maar met betrekking tot de behandeling wordt alleen het methylfenidaat als medicijn genoemd. Het lijkt mij goed ook het middel clonidine te noemen dat evenals methylfenidaat bij ADHD effectief kan zijn in de bestrijding van symptomen.

Clonidine is een middel dat officieel geregistreerd is voor andere indicaties dan de genoemde (o.a. bij onthoudingsverschijnselen en tegen hoge bloeddruk). Het wordt binnen de kinder-en jeugdpsychiatrie en binnen de zorg voor kinderen met een verstandelijke handicap ook, en met succes, gebruikt bij ADHD.

De effecten van het middel zijn vergelijkbaar met die van metylfenidaat: het beïnvloedt de concentratie en de motorische onrust van het kind zodanig, dat het toegankelijk wordt voor pedagogische en psychologische interventies. De mogelijkheden van het kind kunnen daardoor beter tot hun recht komen.

    • Arts voor Verstandelijk Gehandicapten
    • K. de Haan