Acquisiteur deviezen DDR veroordeeld

BONN, 1 FEBR. De economische strafkamer van de rechtbank in Berlijn heeft gisteren de 63-jarige vroegere DDR-staatssecretaris en “deviezenacquisiteur” Alexander Schalck-Golodkowski wegens illegale wapenhandel tussen 1986 en 1989 veroordeeld tot één jaar voorwaardelijke gevangenisstraf. De officier van justitie had anderhalf jaar voorwaardelijk en een boete van 100.000 D-mark geëist.

De rechtbank achtte bewezen dat hij in die jaren voor 4 miljoen mark aan nachtzichtapparatuur en geweren uit West-Duitsland in de DDR had laten invoeren zonder toestemming van de Westduitse regering. Daarmee had hij een uit 1949 daterend verbod van de toenmalige Westelijke Geallieerden op de binnenduitse wapenhandel overtreden, dat later in het Westduitse recht werd overgenomen.

De nu in Beieren wonende, schilderachtige figuur Schalck gaf in de DDR leiding aan het door hemzelf opgezette handelsimperium “Kommerzielle Koordinierung” (Koko), dat in 20 jaar voor 50 miljard aan harde D-marken in de Oostduitse staatskas zorgde. Hij was kolonel bij de Oostduitse staatsveiligheidsdienst en vertrouwensman van DDR-staatschef Erich Honecker. In West-Duitsland was hij een doorgaans graag geziene gesprekspartner en koerier voor vertrouwelijke boodschappen aan Oost-Berlijn. Dat hij na de Duitse eenwording in 1990 een gewichtig man blééf, blijkt alleen al daaruit dat de Berlijnse rechter de afgelopen weken akkoord was gegaan met een procesonderbreking van enkele dagen om hem met een Duitse handelsdelegatie naar China te laten reizen.

Er lopen nog meer processen tegen Schalck. In enkele gevallen zijn voorgenomen processen niet doorgegaan omdat het openbaar ministerie er niet in slaagde de tenlastelegging rond te krijgen. Een probleem daarbij was steeds dat Schalck, die zichzelf vaak als “bruggenbouwer” tussen Oost en West zag, volgens het destijds geldende recht van de volkenrechtelijk erkende DDR niet veel te verwijten valt. Schalck is van plan tot in hoogste instantie in beroep te gaan tegen wat hij ziet als posterieure vervolging op basis van voor hem destijds niet geldend Westduits recht. Dat zijn veroordeling gisteren in feite steunde op een decreet van de Westelijke Geallieerden uit 1949 wordt vandaag in vele Duitse media spottend becommentarieerd.