Voordracht van nieuwe topman bij Justitie

DEN HAAG, 31 JAN. Minister Sorgdrager (Justitie) is met H. Borghouts overeengekomen dat hij de nieuwe secretaris-generaal van het ministerie wordt.

Hij wordt mede aangetrokken om vanuit het ministerie tegenwicht te bieden aan de voorzitter van de procureurs-generaal, 'super-PG' A. Docters van Leeuwen, met wie de minister een gespannen verhouding heeft. Borghouts is nu nog directeur-generaal openbare orde en veiligheid op Binnenlandse Zaken.

Een woordvoerder van Sorgdrager bevestigde vanmorgen dat de minister Docters van Leeuwen onlangs een brief heeft gestuurd waarin de topman van het openbaar ministerie krijgt opgedragen eerst toestemming van de bewindsvrouw te vragen alvorens hij zich in het openbaar uitlaat over onderwerpen die op het terrein van de minister liggen. Ook is Docters van Leeuwen door het kabinet verboden morgen op te treden in een avondvullende televisie-uitzending van Nova over het rapport van de parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden. Docters wil niet reageren.

Borghouts heeft de laatste maanden vrijwel dagelijks met Sorgdrager contact gehad omdat hij leiding geeft aan een ambtelijke werkgroep die het rapport van de parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden voorbereidt. Hoge ambtenaren op Justitie en Binnenlandse Zaken zeggen dat de aanleiding voor het optreden van Sorgdrager tegen Docters van Leeuwen de recente uitlatingen zijn van de procureur-generaal over de kwaliteit van de recherche en de zittende magistratuur. Volgens de minister begaf de topman van het OM zich daarmee op haar terein.

Ook werd recentelijk bekend dat Docters van Leeuwen aan Sorgdrager vorig jaar een onvolledig beeld gaf over het functioneren van procureur-generaal Van Randwijck in Amsterdam. Op grond van een brief van de Haarlemse hoofdofficier De Beaufort had 'super-PG' Docters van Leeuwen de minister geïnformeerd dat Van Randwijck in de ogen van het Haarlemse parket niet goed functioneerde. Die brief speelde voor Sorgdrager een belangrijke rol om aan te sturen op het vertrek van Van Randwijck, vorig jaar november. De Beaufort weersprak in de Volkskrant dat hij een dergelijke brief had geschreven. Na Docters van Leeuwen is Borghouts de tweede ambtenaar van Binnenlandse Zaken in ruim een jaar die een topfunctie bij Justitie krijgt.

Pagina 6: Borghouts aarzelend directeur-generaal

De voordracht van Borghouts aan de ministerraad wordt formeel eind februari verwacht. Bronnen op Justitie en Binnenlandse Zaken bevestigen dat Borghouts op aandringen van Sorgdrager heeft ingestemd met zijn kandidatuur. Woordvoerders van de beide ministeries gaan niet op de functiewisseling van Borghouts in.

Borghouts wordt de opvolger van J. Suyver, van wie in december bekend werd dat hij zijn functie opgeeft nadat hij tijdens de openbare verhoren van de parlementaire enquête van diverse zijden was bekritiseerd. Sorgdrager zoekt binnen de zittende magistratuur naar een nieuwe functie voor Suyver, die nog altijd in functie is.

Borghouts heeft geaarzeld op het verzoek van Sorgdrager in te gaan. Vorig jaar wilde hij geen secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken worden omdat hij zijn werk als directeur-generaal in zijn ogen nog niet had afgerond. In die functie is hij een van de grondleggers van de nieuwe regionale politiekorpsen. In tegenstelling tot Suyver staat Borghouts bekend als een tegenstander van een samenvoeging van Binnenlandse Zaken en Justitie tot een Home Office naar Brits voorbeeld. Borghouts is lid van GroenLinks en de eerste secretaris-generaal die deze partij levert. Hij was van 1974 tot 1977 'huisman' en tussen 1977 en 1987 namens de PPR lid van de gemeenteraadsfractie van 'Progressief Heemstede'. Sinds 1992 is hij directeur-generaal op Binnenlandse Zaken.

    • Marcel Haenen
    • Tom-Jan Meeus