V&D personeel ziet na akkoord af van stakingen

ROTTERDAM, 31 JAN. De 15.000 werknemers van de V&D-warenhuizen krijgen dit jaar een loonsverhoging van drie procent. Daarover hebben de vakbonden en de directie van V&D gisteren overeenstemming bereikt. Met het akkoord zijn de voor morgen aangekondigde stakingen bij het warenhuis-concern van de baan.

De onderhandelingen, die begin dit jaar van start gingen, liepen aanvankelijk zeer stroef. De vakbonden eisten loonsverhogingen van drie tot vier procent, V&D bood twee procent in 1996 en 0,5 procent in 1997. Omdat het er niet op leek dat de V&D-directie op de eisen van de bonden zou ingaan, besloten de leden van de FNV Dienstenbond maandagavond om acties te gaan voeren. Gistermorgen bleek echter dat V&D het overleg toch weer wilde hervatten.

De FNV Dienstenbond is “zeer tevreden” over het bereikte akkoord. De door de bonden verlangde looneis van drie procent is ingewilligd. In de CAO, die van 1 februari tot 1 februari volgend jaar loopt, wordt vastgelegd dat de werknemers per 1 februari aanstaande 2 procent loonsverhoging krijgen en nog eens 1 procent op 1 december.

De toeslag voor werken buiten kantoortijden gaat van 50 naar 33,3 procent. Dat is weliswaar een achteruitgang, maar in de wijze van toekenning zitten volgens de FNV Dienstenbond een aantal voordelen. Zo worden voortaan parttimers en fulltimers gelijk behandeld bij de toekenning van de toeslag. Bovendien gaat de toeslag voor meer uren gelden.

Een ander element uit het pakket afspraken is het creëren van een nieuwe loonschaal tussen de laagste schaal en het minimumloon. De bonden hebben bedongen dat die alleen van toepassing is op nieuwe functies en dat de betrokken werknemers na een bepaalde tijd doorstromen naar een hogere schaal.

Ook de Vereniging van Hoger Personeel (VHP) toonde zich vanochtend tevreden met het resultaat. Woordvoerder L. Steenhorst: “Het feit dat het personeel van V&D voor het eerst sinds jaren weer eens loonsverhoging krijgt stemt tevreden. De mensen hadden daar zo langzamerhand echt recht op”. Hij wijst er op dat bovendien met de directie is overeengekomen dat er uiterlijk 1 februari volgend jaar een vervangende regeling voor de VUT op tafel ligt.

De onderhandelingen voor de 25.000 werknemers van het KBB-concern (Bijenkorf, Hema, Praxis) zijn vannacht voortgezet. Vanmorgen was nog niet duidelijk wat de uitkomst is. De bonden eisen ook bij KBB een loonsverhoging van drie procent. KBB bood aanvankelijk 1,5 procent. Wanneer er geen akkoord komt, kunnen vanaf morgen bij dit concern stakingen uitbreken.