Textiel Twenthe diep in verlies

De verlieslijdende Koninklijke Textielgroep Twenthe gaat ook dit jaar door met reorganiseren. Er verdwijnen veertig arbeidsplaatsen, eenzelfde aantal als vorig jaar. Eind 1995 had de groep 326 mensen in dienst. Behalve op het Hengelose hoofdkantoor snijdt de directie bij de vestigingen in Veldhoven en Bree (België). Het jaar zal worden afgesloten met een verlies van 10,5 miljoen gulden. In 1994 was er 3,2 miljoen en in 1993 8 miljoen gulden verlies.

Het verlies over 1995 spruit voort uit de gewone bedrijfsuitoefening die na belasting 3,5 miljoen gulden negatief uitpakte en een reorganisatielast van 7 miljoen.

Evenals in voorgaande jaren had Textiel Twenthe last van terughoudendheid bij de consument die minder uitgaf aan textiel.

De groep is bezig zich in een “strategische heroriëntatie” te concentreren op produkten voor het interieur, zoals bedtextiel, tuinmode en gordijn- en meubelstoffen.