Regeling Verpakking onuitvoerbaar

ROTTERDAM, 31 JAN. De nieuwe bepalingen in de concept-regeling Verpakking en Verpakkingsafval van het ministerie van VROM zijn in de praktijk onuitvoerbaar. Door de maatregel worden 300.000 producenten en importeurs met een jaarlijkse lastenverzwaring van in totaal 3,5 miljard gulden geconfronteerd. Dat stelt het Nederlandse Verbond van de Groothandel (NVG) in een brief aan minister De Boer (VROM). De lastenverzwaring voor de groothandelaren zelf wordt geraamd op 506 miljoen gulden.

Volgens het NVG, dat 45.000 ondernemingen vertegenwoordigt die vorig jaar samen voor 350 miljard gulden omzetten, moet het ministerie, als de nieuwe regelgeving op 1 juli van kracht wordt 300.000 plannen voor de verwerking van verpakkingsafval gaan beoordelen. Het verbond vreest dat het departement daarvoor de capaciteit ontbeert.

Op grond van de brief van de groothandelaren heeft Tweede Kamerlid Te Veldhuis van de VVD vanochtend om uitstel van het debat over de verpakkingsproblematiek gevraagd. Hij wil dat de minister eerst een reactie geeft op de brief. “Ik ben erg geschrokken van die brief. Als het ook maar half zo erg is als het verbond schetst, is er nog sprake van een kolossale lastenverzwaring voor het bedrijfsleven. En dat terwijl er nu een goed convenant is. We hebben zestig tot zeventig procent van het afval in onze vingers. Wij zijn dus goed op weg. Het lijkt er nu op dat we de bureaucratie belangrijker vinden dan het milieu”, aldus Te Veldhuis. Door de nieuwe bepalingen krijgen producenten en importeurs straks bovendien te maken met heffingen van gemeenten. Die heffingen zijn nauwelijks inzichtelijk, zo stelt het verbond. De groothandelaren menen dat het ministerie er beter aan zou doen het bestaande convenant verpakkingen te verlengen en daarnaast te komen tot gemeenschappelijke afspraken met lageren overheden, inzamelaars en verwerkers van afval. Daarmee zou veel nodeloos ingewikkelde en kostbare regelgeving worden vermeden, zo schrijven de groothandelaren.