PvdA-fractie in senaat twijfelt over plannen Ziektewet

DEN HAAG, 31 JAN. De PvdA-fractie in de senaat houdt “een aantal stevige bezwaren” tegen de afschaffing van de Ziektewet. Dat zei fractievoorzitter Van den Berg gisteravond na afloop van een overleg met premier Kok waarin hij het standpunt van zijn fractie uiteen heeft gezet.

Volgende week debatteert de Eerste Kamer over de afschaffing van de Ziektewet. VVD-fractievoorzitter Korthals Altes toonde zich “geschrokken” over de opstelling van de PvdA-fractie. “Het is een onderdeel van het regeerakkoord. Als dit in het zicht van de haven zou stranden, is dat een ernstige zaak. Het politieke primaat ligt bij de Tweede Kamer. Die is akkoord gegaan. Je moet dan wel van goeden huize komen om in de Eerste Kamer te zeggen: het gaat niet door. Ik kan me niet voorstellen dat het kabinet dit over zijn kant laat gaan. Het zal volgende week een pittig debat worden”, aldus Korthals Altes gisteravond in reactie op de uitlatingen van de PvdA-fractie.

Volgens de kabinetsplannen verdwijnt de Ziektewet als collectieve regeling. Het risico van ziekteverzuim komt volledig bij de werkgever te liggen, die zich daartegen kan indekken door een verzekering. Werkgevers zijn verplicht zieke werknemers 52 weken zeventig procent van het loon door te betalen. Het kabinet verwacht dat deze financiële prikkel zal leiden tot verbetering van de arbeidsomstandigheden en een beter beleid ten aanzien van het ziekteverzuim. Alleen voor bijzondere gevallen (uitzendkrachten, zwangere vrouwen) blijft er een collectief gefinancierde voorziening overeind.

Volgens de PvdA is het gevaar groot dat werkgevers sollicitanten meer gaan beoordelen op hun gezondheid om het risico van ziekte zoveel mogelijk te verkleinen. De PvdA-senatoren vrezen dat door de privatisering chronisch zieken, gehandicapten en mensen met een verhoogd medisch risico moeilijk aan het werk kunnen komen of blijven.

“Er zijn mogelijkheden in de flankerende sfeer die kunnen helpen het probleem op te lossen”, zei Van den Berg. Hij hoopt dat er in de komende dagen een oplossing wordt gevonden. De fractiespecialist sociale zaken, Van de Zandschulp, tekende daar gisteravond overigens bij aan dat de grote bedenkingen van zijn fractie nog geen uitspraak inhouden over het uiteindelijke stemgedrag inzake de Ziektewet.

Ook vreest de PvdA dat werkgevers chronisch zieke werknemers eerder laten afvloeien naar de WAO. Volgens Sociale Zaken bestaat dit gevaar “nagenoeg niet” omdat de zieke werknemer streng wordt gecontroleerd en na dertien weken een reïntegratieplan wordt opgesteld. De PvdA is niet tevreden met de antwoorden van staatssecretaris Linschoten (Sociale Zaken).