Personalia

De vicepresident van het gerechtshof te Amsterdam, H.A.M. Aaftink, en de coördinerend vicepresident van de rechtbank in Arnhem, A.G. Pos, treden met ingang van 1 februari toe als raadsheer in de Hoge Raad. Zij volgen C.H.Beekhuis en G. Swens-Donner op.