Papoea-gijzelaar meldt zich in paniek

JAKARTA, 31 JAN. Een van de dertien gijzelaars die in Irian Jaya nog worden vastgehouden door een strijdgroep van de Organisatie Vrij Papoea (OPM) heeft zich vandaag rond het middaguur in paniek via de radio gemeld in het eerste contact sinds vier dagen. Hij zei dat de “anderen” - waarschijnlijk de ontvoerders en de overige gijzelaars - waren vertrokken en dat hij op enige afstand geweervuur hoorde en “mannen met geweren” kon zien.

In de stem van de spreker herkenden waarnemers die van Naftali, de Nduga-Papoea die de afgelopen weken in opdracht van de ontvoerders de radio bediende. Hij komt uit Mapnduma, het gehucht in het Centrale Bergland waar drie weken geleden ruim twintig natuurvorsers, onder wie twee Nederlanders, werden ontvoerd. Volgens Naftali “zit niemand meer op de plek waar ze eerst zaten”. Hij voelde zich alleen gelaten en was bang dat oprukkende soldaten hem voor een OPM'er zouden verslijten.

Dominee Adriaan van der Bijl, al dertig jaar zielzorger in Mapnduma en de laatste drie weken eerste onderhandelaar namens het Indonesische leger, raadde Naftali vanuit Wamena, het legerhoofdkwartier in de Baliemvallei, aan om een witte vlag te maken en zich naar de “dichtstbijzijnde legerpost te begeven”.

Van der Bijl meldde verder dat hij morgen vertrekt naar Mbuwa, een Nduga-dorp in de buurt van Mapnduma. Van daaruit zei hij per koerier contact te willen maken met de ontvoerders. Daaruit valt op te maken dat er nog geen sprake is van gevechten in de omgeving.

Van der Bijls openhartigheid tegenover Naftali suggereert bovendien dat de militairen die hem souffleren er inmiddels van overtuigd zijn dat de OPM-groep niet langer in de buurt is van de radio.

De chef algemene zaken van de Indonesische strijdkrachten, luitenant-generaal Soeyono, verklaarde vanochtend dat het legerhoofdkwartier toestemming heeft gegeven om over te gaan tot “militaire actie”. Met welke middelen hangt met ingang van vandaag af van de militaire commandant van Irian Jaya en de Molukken, generaal-majoor Dunidja D. Luitenant-generaal Soeyono noemde drie mogelijkheden: een (afwachtende) territoriale operatie, het inwinnen van inlichtingen (via informanten) of, indien noodzakelijk, gevechtshandelingen.

De generaals die de laatste weken vanuit Wamena de 'Operatie Bevrijding' leidden, zijn inmiddels terug in Jakarta. Gezien de patstelling die vorige week ontstond tussen de OPM-ontvoerders en het leger valt er voor hen kennelijk geen eer meer te behalen aan de gijzelingszaak en ligt de volledige verantwoordelijkheid nu in handen van de regionale bevelhebber. Een van de generaals die vandaag vanuit Irian Jaya in Jakarta arriveerden, is brigadegeneraal Prabowo Subianto, bevelhebber van de commandotroepen en een schoonzoon van president Soeharto.

    • Dirk Vlasblom