Noord-Holland keurt deel ROA-plan af

AMSTERDAM, 31 JAN. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland keuren een deel van het Regionaal Structuurplan 1995-2005 van het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA) af. Volgens de provincie vertoont de visie van het ROA onvoldoende samenhang. Ook vindt de provincie dat de positie van het ROA, waarin Amsterdam en de regiogemeenten samenwerken, onder druk staat sinds het referendum in 1995 over de stadsprovincie.