Meeste boeren werken niet mee aan mestheffing

DEN HAAG, 31 JAN. Een meerderheid van de Nederlandse boeren weigert vooralsnog mee te werken aan de mestregels van minister Van Aartsen (Landbouw). Slechts tienduizend boeren hebben tot nu toe hun mestboekhouding over 1995 ingeleverd bij het Bureau Heffingen in Assen. Vandaag is officieel de laatste dag dat boeren hun mestaangifte kunnen doen.

Duizenden boeren zullen meedoen aan de mestboycot die georganiseerd is door het boerenactiecomité 'Wij zijn het zat'. Het comité heeft de ongeveer 48.000 boeren die mestaangifte moeten doen, opgeroepen de aangifteformulieren en de heffingen voor de mestoverschotten naar het actiecentrum in Wageningen te sturen.

De boycot is gericht tegen het kabinetsbesluit om de mestnormen aan te scherpen. De Tweede Kamer heeft in december de plannen van de ministers Van Aartsen en De Boer (Milieu) goedgekeurd. Volgens de boeren is het voorgestelde beleid onbetaalbaar en onuitvoerbaar. Ze zien de boycot als uiterste middel om te laten zien dat draagvlak voor het beleid bij boeren ontbreekt.

Naar schatting vijfduizend boeren hebben inmiddels gehoor gegeven aan de boycot-actie. Op de rekening in Wageningen waar de overschotheffing op wordt gestort staat volgens het comité inmiddels ruim vier miljoen gulden. Volgens H. Verkampen, coördinator van de mestboycot, stromen de postzakken nog in groten getale binnen. “Veel agrariërs hebben pas vorige week de informatie over de actie in huis gekregen, maar we verwachten dat ongeveer twintigduizend boeren de boycot zullen ondersteunen”, aldus Verkampen.

De land- en tuinbouworganisatie, LTO-Nederland, steunt de actie van de boeren. “De boeren die nu meedoen aan de actie lopen weliswaar een risico, maar het is de enige manier om aan de politiek duidelijk te maken dat de grenzen bereikt zijn”, aldus een woordvoerder van LTO-Nederland.

De boeren zullen door middel van een referendum uiteindelijk een besluit nemen wanneer de boycot zal stoppen. Volgens varkenshouder W. van den Brink zal de actie een succes zijn als uiteindelijk vijftig procent van de boeren die mestaangifte moeten doen mee heeft gedaan. “Het gaat gigantisch goed, maar we moeten de dag niet prijzen voordat het avond is”, aldus Van den Brink.

Het ministerie van Landbouw zal de boeren die zich niet aan de wet houden eerst een herinnering sturen. Voor boeren die daaraan geen gehoor geven wordt de heffing ambtshalve verdubbeld. Tienduizend boeren hebben volgens het ministerie hun aangifte inmiddels ingeleverd bij het Bureau Heffingen. Halverwege februari zal het ministerie de balans opmaken.

Het openbaar ministerie gaat de boeren vervolgen die vorig jaar september een overval pleegden op het Bureau Heffingen in Assen. Bij de actie werd toen een groot aantal mestdossiers ontvreemd.