Kritiek SPD en bonden op Duits 'vitamine'-plan

BONN, 31 JAN. Kritiek van de vakbeweging en de SPD en lof van de werkgevers krijgt de Duitse regering voor haar gisteren gepubliceerde “Actieprogramma voor investeringen en banen”.

Dat programma stelt, stapsgewijs tot het jaar 2.000, verlaging van belastingen, sociale uitgaven en sociale-premiedruk en de kosten van de gezondheidszorg alsook stimulering van economische groei en werkgelegenheid voor.

Het 50 punten tellende programma, waarmee het Duitse kabinet gisteren akkoord ging en waarvan de hoofdzaken sinds begin vorige week al bekend waren geraakt, moet volgens minister Günter Rexrodt (economische zaken, FDP) worden gezien als een “vitamine-injectie” voor de economie. En niet als “een gruwelijke catalogus inzake sociale demontage”, zei hij. De SPD heeft aangekondigd dat zij zich in de Bondsraad, waar zij een meerderheid heeft, vooral tegen de geplande kortingen in de sociale zekerheid zal verzetten.

Rexrodt's collega Theo Waigel (financiën, CSU) wees er gisteren op dat over het Duitse actieprogramma overleg is gevoerd met Frankrijk, ook al heeft het een andere inhoud. Waigel zei voorts dat beide landen bij de sanering van hun economieën zoveel mogelijk zullen samenwerken op de weg naar de invoering van de Europese muntunie, die voor 1999 gepland is.

Het regeringsprogramma bevat aanbevelingen die Rexrodt doet in zijn gisteren goedgekeurde economische jaarrapport en is mede gebaseerd op het beginsel-akkoord dat werkgevers en werknemers en de Duitse coalitietop vorige week dinsdag onder leiding van kanselier Kohl sloten. In dat akkoord beloofde de vakbeweging loonmatiging (tussen 1997 en 2.000) in ruil voor extra banen en minder kortingen in de sociale zekerheid. Van haar kant beloofde de coalitie verlichting van belasting- en premiedruk, minder regelgeving, meer nadruk op opleiding en onderzoek en sterkere prikkels voor het midden- en kleinbedrijf en de werkgelegenheid daar. Belangrijkste doel van dat akkoord van vorige week: halvering van de werkloosheid (tot 2 miljoen) in het jaar 2.000.

In haar actieprogramma van gisteren kondigt de Duitse regering aan dat zij in 2.000 de totale sociale-premielast weer onder 40 procent (nu 41,9) van de bruto-loonsom wil brengen. Dit door strengere regels, de sociale fondsen meer te vrijwaren van oneigenlijke uitgaven, strengere regels te stellen, ook wat de omstreden toepassing van VUT-arrangementen betreft.

Begin volgend jaar moeten een reeks regionaal geheven belastingen op omzet, winst en kapitaal van bedrijven vervallen. Voor erfenissen en schenkingen gaan dan lagere tarieven gelden. Juli volgend jaar wordt de Solidariteitsheffing van 7,5 tot 5,5 procent beperkt, daarover bereikte de coalitietop eergisteren onder druk van Kohl en de FDP een akkoord. In 1998 moeten voorstellen komen voor een algehele fiscale vereenvoudiging in 2000, waarbij lagere directe belastingen moeten worden gefinancierd door aftrekposten te schrappen.

    • J.M. Bik