Houtgroep Nederland op verlies

Houtgroep Nederland te Groningen heeft een teleurstellend jaar achter de rug. In 1995 leed de houtverwerker en -leverancier een verlies van 2 miljoen gulden, tegenover een winst van 2,3 miljoen in 1994.

Het verlies is te wijten aan markttechnische en valutaire ontwikkelingen, die leidden tot afwaardering van voorraden. Ook was er tegenvallende afzet.

Volgens de onderneming komt een dergelijke combinatie van deze, elkaar versterkende factoren zelden voor. Dit jaar denkt de directie weer “substantiële” winst te boeken. Die prognose is gebaseerd op de stabielere koers van de Zweedse kroon, een zich herstellende evenwicht tussen vraag en aanbod en de getroffen maatregelen op het gebied van voorraadbeheersing en logistiek. Tegenover toenemende belangstelling voor hout als bouwmateriaal staat evenwel de verwachte terugloop in de bouwnijverheid.