Beurs tegen melding handel bestuurders

AMSTERDAM, 31 JAN. De Amsterdamse effectenbeurs wil bestuurders van bedrijven niet dwingen om transacties in de aandelen van hun eigen bedrijf openbaar te maken. Dat blijkt uit een voorstel met nieuwe regels (zogeheten modelcode) voor bestuurders van aan de beurs genoteerde ondernemingen en andere insiders in bedrijven.

Hoofd juridische zaken mr. S.L.M. Follender Grossfeld van de beurs verwacht dat bedrijven om privacy-redenen bezwaar zullen aantekenen tegen openbaarmaking. In Amerika en Engeland worden dergelijke transacties wel gepubliceerd.

De modelcode verbiedt aandelenhandel met voorkennis, iets dat overigens ook strafbaar is, en beperkt de mogelijkheden voor managers en personeelsleden om te handelen in periodes waarin koergevoelig nieuws, zoals winst- en dividendcijfers, intern worden opgesteld en extern worden verspreid. Het is de eerste wijziging van de modelcode, die sinds 1987 van kracht is.

De effectenbeurs heeft het voorstel vanochtend voor commentaar gezonden aan de beursgenoteerde bedrijven en belangengroepen van accountants, advocaten en beleggers, waaronder de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) en de pensioenfondsen. De beurs wil in het najaar de definitieve versie vaststellen.

Follender Grossfeld verwacht vooral preventieve werking van de modelcode. De strafrechtelijke vervolging biedt volgens hem tot nu toe weinig soelaas. Afgelopen week werd bijvoorbeeld voormalig Begemann-topman J. van den Nieuwenhuyzen vrijgesproken van beursfraude.

De reikwijdte van de modelcode is ten opzichte van de eerste versie uit 1987 verruimd. Naast typische insiders in bedrijven, zoals bestuurders en belangrijke staffunctionarisen, die al onder de code vielen, komen nu ook familieleden, het bedrijf zelf en vaste adviseurs onder de werking van de modelcode. De beurs wil tevens lichtere sancties, zoals boetes, invoeren wanneer personen afwijken van de voorschriften. Schorsing of opheffing van de beursnotering zijn nu de enige sancties, maar die treffen vooral beleggers, zegt Follender Grossfeld, niet de overtreders.

Om de ontdekte mazen in de regelgeving te dichten geeft de beurs een uitgebreide opsomming van alle soorten effecten en opties waarop de modelcode van toepassing is.

Discussie over de vraag welke effecten precies onder de strafwet vallen heeft vorig jaar voor problemen gezorgd bij de vervolging van vermeende handel met voorkennis van een aantal topmanagers van het handelshuis Borsumij Wehry door de officier van justitie.