Bastion Hotels vraagt uitstel van betaling

ROTTERDAM, 31 JAN. Bastion Hotels Europe, de financiële holding van 32 hotels met 600 werknemers, heeft gistermiddag uitstel van betaling aangevraagd. De banken die de holding financierden konden het niet eens worden over een reorganisatie van de zware schuldenlast, vertelt mr. M. Franken, die door de rechtbank in Breda tot bewindvoerder is benoemd.

ING Bank is de belangrijkste financier van Bastion. Het uitstel van betaling betreft alleen de holding en enkele centrale diensten. De hotelactiviteiten zelf zijn in aparte ondernemingen ondergebracht en blijven uitdrukkelijk buiten de surséance. De hotelexploitatie loopt bevredigend, zo meldde de directie gisteren bij de aankondiging van de surséance. Van de 600 werknemers bij Bastion zijn naar schatting van Franken 400 à 500 part-timers.

Hij hoopt eind deze week de complexe financiële verhoudingen bij Bastion op een rijtje te hebben gezet. “Ik ben gistermiddag benoemd en zit hier nog met een stapel papier van een paar meter hoog”. Alle hotels zitten in aparte vennootschappen die weer eigendom zijn van een zogeheten tussenholding van Bastion, die net als de moedermaatschappij uitstel van betaling heeft gekregen. Franken heeft 14 banken geteld bij Bastion, die verschillende uitgangsposities hebben bij de zekerheden, in casu de hypotheken op de hotels. Onder de banken zijn ABN Amro, Rabobank, Nationale Investeringsbank, de Duitse banken Dresdner Bank en de Commerzbank, maar ook het pensioenfonds van Nedlloyd heeft Franken op de lijst van financiers zien staan.

Bastion is het slachtoffer geworden van zijn eigen snelle groei, zo zegt drs. M. Dekker, directeur van de Nederlandse Participatiemaatschappij, die eind 1994 samen met de participatiemaatschappij Alpinvest nieuwe aandeelhouder werd. Die twee kregen toen 30 procent van de aandelen.

De meerderheid van de aandelen was toen nog in handen van oprichter L. van Veldhoven, die voor zijn rol als hotelier architect was. Die werd vorig jaar echter door ING Bank aan de kant gezet, toen duidelijk werd dat de rappe groei Bastion had opgezadeld met te hoge financieringskosten op zijn bankschulden. “Bastion had te veel geleend en dat voor een te korte termijn, zodat zij niet meer aan de rente- en aflossingsschema's kon voldoen”, is de eerste indruk van Franken. Dekker van de NPM laat het nu aan de bewindvoerder en de banken over om een oplossing te vinden.

Het eerste Bastion-hotel, herkenbaar aan de bouw in vierkante blokken, werd geopend op 22 maart 1986. Nieuwe vestigingen schoten daarna als paddestoelen uit de grond. Bastion had grootste plannen voor verdere expansie in het buitenland, waaronder Duitsland. In horecakringen staat Van Veldhoven aangeschreven als een eigenzinnig man. Op zich zag hij een gat in de markt met zijn middenklasse-hotels, hotels zonder veel franje met basiscomfort zoals douche en kleuren-tv.

Bewindvoerder Franken had vanochtend nog geen gegadigden aan de lijn gehad met interesse voor overname van de hotels. Toen eind vorig jaar de eerste berichten naar buiten kwamen over financiële problemen bij Bastion liet AC Restaurants weten wel belangstelling te hebben.