Apothekers schroeven in overleg hun eisen op

DEN HAAG, 31 JAN. De apothekersorganisatie KNMP eist een verhoging van de vergoeding per receptregel van een à twee gulden, als er een eind wordt gemaakt aan bonussen en kortingen die de apothekers van farmaceutische bedrijven krijgen. Daarmee zou 60 tot 120 miljoen van de beoogde 750 miljoen gulden aan besparingen teniet worden gedaan.

De KNMP brengt die eis in bij het overleg dat volgende maand plaats vindt met de overheid en de zorgverzekeraars. Het alternatieve bezuinigingsplan dat Nefarma, de associatie van innovatieve geneesmiddelenfabrikanten, heeft voorgelegd aan minister Borst (volksgezondheid) maakt het geven van bonussen en kortingen vrijwel onmogelijk.

Volgens oudere berekeningen zou er zo'n 300 miljoen gulden omgaan in het circuit van bonussen en kortingen, hetgeen neerkomt op een extra inkomen van gemiddeld twee ton per apotheker, naast het norminkomen dat de apotheker wordt geacht te halen uit de vergoeding die hij krijgt voor het afleveren van een geneesmiddel.

Het plan van Nefarma is een alternatief voor de Prijzenwet van minister Borst, waarmee inmiddels zowel de Tweede als de Eerste Kamer heeft ingestemd. De Prijzenwet doet echter niets aan bonussen en kortingen.

Het alternatief van Nefarma stelt voor geneesmiddelen waarop nog octrooi rust met 7 procent in prijs te verlagen, terwijl geneesmiddelen die door verscheidene producenten worden gemaakt 25 procent goedkoper te maken. Het zijn juist de producenten van deze laatste categorie die bonussen en kortingen verstrekken omdat zij alleen met deze vorm van marge-concurrentie in de gunst van de apotheker kunnen komen. Voor de apothekers dreigt dus een fors verlies aan inkomen, dat de KNMP voor een deel gecompenseerd zien. De verhoging van de vergoeding per receptregel betekent dat de besparing die volgt uit het Nefarma alternatief weer voor een deel ongedaan wordt gemaakt. Bij een procent is dat 60 miljoen, bij twee procent 120 miljoen gulden.