Topman van Moulinex afgezet

PARIJS, 30 JAN. Nog geen twee jaar na zijn benoeming tot president-directeur van Moulinex, de Franse fabrikant van huishoudelijke apparaten, is Jules Coulon aan de kant gezet. De aandeelhouders zijn ontevreden over het trage tempo waarmee Coulon de beloofde reorganisatie, nodig om financieel orde op zaken te stellen, uitvoert.

Moulinex heeft alle moeite om het hoofd boven water te houden. In de eerste zes maanden van het boekjaar 1995/96, dat op 1 april begon, ontstond er een verlies van 121 miljoen frank (39,4 miljoen gulden). De bedrijfsleiding had wel gesuggereerd dat het jaar in positieve zin zou worden afgesloten, maar daar ziet het niet meer naar uit.

De problemen bij Moulinex gaan terug tot eind jaren tachtig toen Jean Mantelet, de oprichter van de onderneming, de zaak aan het personeel overdeed. Na enkele wijzigingen in de top bleek Moulinex enkele jaren later in moeilijkheden te zijn. De problemen waren zo groot dat in mei 1994 een reorganisatie nodig was om het vege lijf te redden.

Er moesten 2000 van de 15.000 banen verdwijnen, waarvan 1100 in Frankrijk. Dat laatste gaf, gezien de politieke en economische situatie in het land, problemen. Stakingen, wisselkoersfluctuaties en produktie- en reclame-uitgaven speelden Coulon ook parten. De raad van commissarissen komt morgen bijeen om een opvolger aan te wijzen. (AFP)