Studenten hebben baat bij eigen partij

GRONINGEN, 30 JAN. Hij heeft zich in zijn raadslidperiode “constructief” opgesteld. “Dan bereik je het meeste”, zegt Marcel Beukeboom, raadslid in Groningen van de partij Student & Stad. “Als je het er mee eens bent, hoef je toch niet eindeloos het woord te voeren.” Aan de tafel in de fractiekamer legt hij met zijn beide handen een denkbeeldig pakketje papieren aan de kant. “De moties van de SP worden zo terzijde geschoven. Die van ons worden tenminste gelezen.”

Beukeboom (23), student internationale betrekkingen, is bijna twee jaar raadslid geweest van Student & Stad, die net als een studentenpartij in Delft bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in Groningen een zetel heeft bemachtigd. Hij staat woensdag zijn plek af aan fractie-assistent Pieter van Woensel.

Collega-raadsleden spreken lovend over zijn functioneren. Adrem, onbevangen, humoristisch, slim, een aardige vent. VVD'er K. Schuiling denkt dat veel partijen Beukeboom graag in de fractie zouden willen hebben. “Hij heeft het in zijn vingers. Hij is in potentie een goed raadslid.”

Maar Student & Stad heeft aan het politieke spel in Groningen weinig toegevoegd, zeggen ze ook. Jongeren kunnen voor dezelfde standpunten bij andere partijen terecht. De partij volgt het college van B en W te vaak en levert nauwelijks inhoudelijke bijdragen aan de discussie. “Hij poneert iets. Dat zit wel aardig in elkaar, maar daar blijft het dan ook bij”, oordeelt K. Dekker van GroenLinks. “Ze hebben niet veel bereikt. Het is prettige was wel dat Beukeboom niet zoals andere partijen tot in de zevende instantie op zijn standpunt terugkwam”, zegt wethouder K. Swaak. Schuiling: “Ik had een kritischer en opener houding verwacht. Dat heeft me teleurgesteld.”

Beukeboom hoort de kritiek met een glimlach aan. “Ach, dat is de politiek hè.” Hij zegt dat de partijen anders hun eigen falen zouden toegeven. Bovendien vormen de 30.000 studenten in Groningen een groot deel van het electoraat. Hij vindt dat wel degelijk iets is bereikt. De gemeente heeft een voorstel voor een banenpool uitgewerkt, een plan om studentenhuizen te sluiten is ingetrokken, er is een spitsbus gekomen naar het universiteitscomplex, bij studentenhuizen worden extra fietsenrekken geplaatst. Beukeboom zat ook met de PvdA, VVD en GroenLinks in een initiatiefgroep die een lokatie voor een tippelzone zocht. “Dat was heel onthullend. Ik ben inmiddels een tippeldeskundige. Ik hoop dat die zone er snel komt, want af en toe kwam het me de keel uit.”

Student & Stad heeft in een 'steunfractie' dertig actieve leden. De bodes van het stadhuis worden soms horendol van hen. Zwervende studenten door het gebouw, dat waren ze niet gewend. Op maandagavond, als de partij vergadert, puilt de fractiekamer uit. “Dat kun je ook een wapenfeit noemen. We hebben tegen de trend in jongeren voor de politiek geïnteresseerd.” De studenten wisten met enige moeite te bedingen dat een rommelhok bij hun kamer werd getrokken. “In de balzaal van de PvdA zitten ze met minder mensen te vergaderen”, glimlacht Beukebooms opvolger Van Woensel.

Beukeboom zegt het zonder zoveel steun niet gered te hebben. “Ik had het nooit allemaal kunnen behappen. De stad Groningen is veel groter dan je denkt, met heel veel problemen.” Zijn assistent Van Woensel mocht gelukkig bij raadscommissies het woord voeren en werkgroepen uit de steunfractie produceerden “notaatjes” over allerlei onderwerpen.

Beukeboom heeft vaak geprobeerd de bewering dat Student & Stad een uit de hand gelopen studentengrap is uit de wereld te helpen. Tevergeefs. Weinigen in de gemeenteraad geloven dat de partij in het leven is geroepen om de afstand tussen burger en student te verkleinen en om de aandacht van de gemeente op studenten te vestigen, zoals Beukeboom beweert.

De partij werd pas vlak voor de sluitingstermijn opgericht. Nog geen twee maanden campagne waren voldoende om 2.500 stemmers te trekken, in hoofdzaak studenten. “Maar er zijn ook ambtenaren binnen het stadhuis die op ons hebben gestemd. Zij vonden dat er frisse wind moest gaan waaien.”

Het nieuwe raadslid Van Woensel is er van overtuigd dat er over twee jaar een zetel bij wordt gehaald. VVD'er Schuiling gelooft er niet zo in. “Dan moeten ze eerst scherpere ogen krijgen over wat hun meerwaarde is en niet zo slap achter het college aanlopen.” Ze hebben volgens hem aangetoond dat het moeilijk is om je rond een deelbelang, het belang van de student, te organiseren. “Ik moet er niet aan denken dat ze vier zetels hadden gehad. Dan waren ze ongetwijfeld verdeeld gaan stemmen over bijvoorbeeld een onderwerp als de bijzondere bijstand.”

Beukeboom ontkent hard lachend dat hij raadslid is geworden omdat het goed staat op zijn curriculum vitae en hij zo eerder een baan bij het ministerie van buitenlandse zaken zou krijgen. “Ik ga toch niet twee jaar studie weggooien voor mijn CV? Ik heb maar vijftien van de tachtig studiepunten gehaald.” Hij hoopt over ruim een jaar af te studeren en ambieert een baan bij buitenlandse zaken.

    • Herman Staal