Scherpere aanpak van smeergeldpraktijken

ROTTERDAM, 30 JAN. Nederlandse ondernemers die in het buitenland overheidsfunctionarissen omkopen, worden in eigen land strafbaar. De Nederlandse delegatie bij de Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling in Parijs zal de OESO binnenkort inlichten over het voornemen om de Nederlandse wetgeving aan te scherpen. Dit heeft delegatieleider mr. A.J.W. van der Linde tegenover deze krant verklaard.

Tot voor kort nam Nederland het standpunt in dat een bedrijf, dat in een ander land steekpenningen betaalt, in Nederland hooguit strafbaar is op grond van artikel 177 van het Wetboek van strafrecht. In dit artikel wordt slechts in algemene termen gesproken over “misdrijven tegen het openbaar gezag”. Volgens Van der Linde wil het ministerie van Justitie de wet nu aanpassen.

In veel OESO-landen, waaronder Nederland, zijn steekpenningen bovendien voor de belastingen aftrekbaar als 'bedrijfskosten'. In mei 1994 bereikten de 25 OESO-landen na jaren van discussie overeenstemming over een aanbeveling om omkoping bij internationale zakelijke transacties te bestrijden. In deze eerste multilaterale afspraak om omkoping van buitenlandse functionarissen werkzaam bij de overheid tegen te gaan, worden de lidstaten opgeroepen hun nationale wetgeving zonodig in deze zin aan te passen. Hiermee moet een eind komen aan wettelijke bepalingen die crimineel gedrag bevoordelen.

Nederland volgt de aanbeveling waarschijnlijk nog dit jaar met de invoering van de zogenoemde 'pitbull-wetgeving', pendant van de 'pluk-ze-praktijk', waaraan de belastingdienst 'erkende' criminelen onderwerpt. In de 'pitbull-wet' zal worden bepaald dat uitgaven, gedaan in het kader van criminele activiteiten, niet langer aftrekbaar zijn voor de belasting. Deze bepaling geldt volgens Van der Linde dan ook voor de criminele activiteit van omkoping in het buitenland, mits aan een voorwaarde is voldaan: steekpenningen, betaald in het buitenland, zullen niet langer voor de belasting aftrekbaar zijn als de persoon die zich aan deze omkoping heeft schuldig gemaakt door de Nederlandse rechter ter zake is veroordeeld.

    • Jan Gerritsen