Reorganisatie is nu rond; Nieuw GAK gaat weldra in commercie

AMSTERDAM, 30 JAN. Het Gemeenschappelijk Administratiekantoor, kortweg GAK, heeft zijn reorganisatie rond. Het bedrijf, tot voor kort een vereniging die louter taken vervulde in dienst van dertien bedrijfsverenigingen, gaat op de commerciële toer.

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van wat nu Gak Groep NV heet presenteerden gisteren de nieuwe organisatie. Gak Groep NV is een structuurvennootschap die twee dochters heeft: Gak Nederland BV en Gak Holding BV. Gak Nederland BV verricht de publieke taken die vanouds bij het GAK horen: het uitvoeren van de werknemersverzekeringen, zoals de WAO, de WW en de Ziektewet. Gak Holding BV is de commerciële poot van het bedrijf, waarvan de activiteiten door vijf werkmaatschappijen worden verricht.

Een strikte scheiding tussen publieke taken en private werkzaamheden was een absolute voorwaarde die staatssecretaris Linschoten (sociale zaken) en de Tweede Kamer stelden aan de verzelfstandiging van het GAK en de andere instellingen die met de uitvoering van de werknemersverzekeringen zijn belast. Behalve GAK Nederland BV hebben BVG/Detam BV, GUO BV en SFB NV vorige week van de staatssecretaris via een 'erkenning' toestemming gekregen sociale verzekeringen uit te voeren.

Dit gebeurt in een constellatie waarbij de werkgevers- en werknemersorganisaties geen directe bemoeienis meer hebben met de uitvoering van deze wetten. Zij bestuurden tot voor kort zowel het GAK als de opdrachtgevers van deze organisatie, de bedrijfsverenigingen dus. Deze werkwijze kwam in de parlementaire enquête naar de uitvoering van de sociale verzekeringen in 1993 zwaar onder vuur te liggen. De reorganisatie bij het GAK en de andere instellingen is mede een gevolg van de besluiten die het parlement toen nam.

Met de publieke taken is vooralsnog het leeuwedeel, 14.000 werknemers, van Gak Groep NV belast. Maar naarmate de sociale zekerheid meer wordt geprivatiseerd, verschuift het accent naar de commerciële holding. Zo leidt de voorgenomen afschaffing van de Ziektewet tot een omzetverlies van 100 miljoen gulden en van 900 arbeidsplaatsen bij GAK Nederland NV. Voor een deel zullen deze werkzaamheden verschuiven naar Gak Diensten BV, één van de werkmaatschappijen van de holding en gespecialiseerd in aanvullende verzekeringen in de sociale zekerheid. Gak Diensten werkt daarbij samen met particuliere verzekeraars, volgens de voorzitter van de Raad van Bestuur van Gak Groep, E. de Jong, in elk geval met Centraal Beheer en Reaal.

Een andere werkmaatschappij van Gak Holding is Arbo Groep Gak, een onderneming met 150 medewerkers, die is ontstaan vanuit het Gak en de particuliere Arbodienst Holland. ASZ, inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf van 700 werknemers, is de automatiseringspoot van de holding en hoopt de concurrentie te kunnen aangaan met ondernemingen als KPMG en Volmac. De BV SVIANED (25 werknemers) van Gak Holding verricht dienstverlening op het gebied van data- en telecommunicatie. De kleinste werkmaatschappij is ViaPrisma (voorlopig 7 werknemers), een onderneming die ten behoeve van vooral werkgevers in het midden- en kleinbedrijf voor de verwerking van allerlei gegevens op het gebied van sociale zekerheid wil zorgen.

Oostenrijk 7,134