Premier China: Taiwan is en blijft Chinees

PEKING, 30 JAN. De Chinese premier Li Peng heeft vandaag gezegd dat komende presidentsverkiezingen op Taiwan niets zullen afdoen aan de aanspraken van China op het eiland.

Li herhaalde het oude dreigement dat China militaire middelen zal gebruiken als de autoriteiten op Taiwan openlijk de onafhankelijkheid uitroepen.

China ziet de eerste rechtstreekse verkiezing van de president van Taiwan op 23 maart als een stap op weg naar een nieuw politiek systeem en uiteindelijk een nieuwe staat. De huidige president, Lee Teng-hui, werd in 1990 nog gekozen door een Nationale Vergadering van hoogbejaarde vastelanders die in 1949 met de verslagen Nationalistische leider Chiang Kai-shek naar Taiwan vluchtten. De staatsorde van de oude 'Republiek China' is de afgelopen jaren geheel ontmanteld en vervangen door een democratisch systeem dat niet langer aanspraken op het vasteland laat gelden en alleen nog de bevolking op Taiwan vertegenwoordigt. “Wat voor veranderingen er ook plaatshebben in de manier waarop de leiders in Taiwan worden gekozen, zij kunnen het feit niet veranderen dat Taiwan een gebiedsdeel van China is en de Taiwanese leiders zijn slechts leiders van een gebiedsdeel van China”, aldus premier Li.

Li hield de toespraak ter herdenking van de eerste verjaardag van een als historisch beschouwde rede van president Jiang Zemin, precies een jaar geleden, waarin deze China's Taiwan-politiek op een nieuwe, gematigde manier formuleerde. Li herhaalde president Jiangs argument van vorig jaar dat China's dreigement om geweld te gebruiken niet gericht was tegen het volk op Taiwan, maar “tegen buitenlandse krachten die samenzweren om China te splijten door middel van een onafhankelijk Taiwan”. Gedoeld wordt op het Amerikaanse Congres en rechtse kringen in Japan.

Li suggereerde ook dat Taiwan begin volgende eeuw met China herenigd zal worden na het voltooien van de reïntegratie van Hongkong in 1997 en van Portugees Macãu in 1999.

Li's speech is veel gematigder van toon dan de harde standpunten die vorige week door Amerikaanse zegslieden en de New York Times aan Chinese generaals werden toegeschreven. Zij dreigden met raketaanvallen als de nieuwgekozen president niet een toontje lager zingt.

    • Willem van Kemenade