North West redt derde kwartaal voor KLM

AMSTERDAM, 30 JAN. De luchtvaartmaatschappij KLM heeft in het derde kwartaal van het boekjaar 1995/1996 102 miljoen gulden winst gemaakt. Dat is 19 miljoen gulden, of 23 procent, meer dan in de zelfde periode van het vorige boekjaar.

Dit heeft KLM vanmiddag meegedeeld. De verbetering van het resultaat is volgens KLM te danken aan de stijging van de winst van deelnemingen en een lagere belastingdruk. De winst voor belastingen daalde met 15 procent tot 110 miljoen gulden.

Met name de winst van North West Airlines, waar KLM een deelneming in heeft van 19 procent, droeg met 89 miljoen gulden veel bij aan het resultaat over het derde kwartaal. Het bedrijfsresultaat zonder deelnemingen in het derde kwartaal daalde van 193 miljoen gulden naar 56 miljoen gulden. KLM is overigens verwikkeld in een rechtszaak met de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij, met als inzet de vraag of de maatregelen die North West heeft genomen om het belang van KLM te beperken tot deze 19 procent gerechtvaardigd zijn.

KLM zei vanmorgen over het vierde kwartaal van het boekjaar 1995/1996 een duidelijke verbetering van de netto winst te verwachten. In het jargon betekent 'duidelijk' een winststijging van tussen 7 procent en 12 procent.

In oktober voorspelde KLM dat de winst over het gehele boekjaar 'licht' hoger (4 tot 7 procent) zou zijn dan de 47 miljoen gulden die over 1994/1995 werd behaald. De winst per aandeel over het gehele boekjaar zal naar verwachting met tien procent toenmen. De winst per aandeel was vorig boekjaar 5,08 gulden.

De verwachtingen over de vanmorgen gepubliceerde cijfers liepen op de beurs sterk uiteen. Analisten voorzagen over het derde kwartaal een netto winst van tussen 89 miljoen gulden en 123 miljoen gulden. Het aandeel KLM noteerde rond het middaguur 1,40 gulden lager op 52,50 gulden.