Koudetoeslag

Het Tweede-Kamerlid Leerkes (Ouderenunie 55+) wil dat Melkert de sociale minima een eenmalige koudetoeslag van 100 tot 150 gulden geeft. Hij wijst erop dat de extreme kou deze winter tot veel hogere stookkosten leidt. De koudetoeslag kan volgens hem betaald worden uit de extra aardgasbaten voor de schatkist. Melkert reageerde in Den Haag Vandaag afwijzend op het idee en zei dat in dergelijke gevallen een beroep kan worden gedaan op de bijzondere bijstand.