Fokker (3)

Als kritisch krantelezer valt mij op, dat de berichtgeving over Fokker de afgelopen week behoorlijk eenzijdig was, samen te vatten tot een lakonieke constatering, dat het hier een bodemloze put betreft, die Nederland beter kwijt dan rijk kan zijn.

Ook weet NRC HANDELSBLAD van 23 januari nog te melden dat het kabinet Europa weer een duidelijke les heeft gegeven met zijn opstelling in deze zaak. Bravo. Zolang we het vingertje niet in de dijk hebben, steken we het in de lucht. Overigens, als er al notitie van wordt genomen, zal de betreffende opstelling buiten Nederland waarschijnlijk als krankzinnig worden beschouwd.

Het valt mij tegen, dat tot nu toe geen enkele aandacht is besteed aan andere meningen, zoals bijv. middels een nuchtere beschouwing van het door Fokker vorig najaar uitgebrachte business-plan en aan de argumenten , zoals publiekelijk aangevoerd in de landelijke dagbladadvertentie van Fokker's toeleveranciers van 17 november j.l.

Integendeel, de berichtgeving en commentaren laten geen enkele ruimte voor nuancering en lijken voortbehoudsloos tegen Fokker's voortbestaan. Nu Nederland bezig is om op kortzichtige wijze een van zijn weinige speerpuntindustrieën om zeep te helpen verwacht ik meer van NRC HANDELSBLAD als krant, dan het meehuilen met de wolven in het bos.

    • P.H.M. Rooijmans