Fokker (1)

Het artikel 'Wat deed Den Haag met Fokker?'', van Mark Kranenburg in NRC HANDELSBLAD van 25 januari, waarvan ik de strekking overigens onderschrijf, bevat een zin die een kleine aanvulling behoeft.

In het rijtje van de betrokken instellingen (NLR, Schiphol, KLM, TU Delft en TNO) ontbreekt de HTS-opleiding Vliegtuigbouwkunde in Haarlem. Deze opleiding bestaat in 1996 zestig jaar, enkele jaren langer dan de overeenkomstige TU faculteit. Wij hebben letterlijk honderden HTS-ingenieurs afgeleverd aan de luchtvaartindustrie en andere hoogwaardige bedrijven.

Deze ingenieurs hebben een geweldige bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en de bouw van de (laten we dat even vaststellen) zeer geavanceerde en succesvolle Fokker-vliegtuigen.

Op het ogenblik telt de opleiding in Haarlem een kleine 400 studenten, en we beschikken over uitstekende 'state-of-the-art' onderwijs- en laboratoriumfaciliteiten. Natuurlijk hebben de gebeurtenissen van de laatste dagen ons geschokt, maar ons instituut is nooit alléén maar toeleveringsbedrijf van Fokker geweest. We gaan door met opleiden van jonge mensen die hun hart hebben verpand aan de lucht- en ruimtevaart.

    • Ir. D.M. de Vos