Drs.P.E.J. Boost

Drs.P.E.J. Boost (52), executive vice-president en chief financial officer van Philips Electronics North America Corp. wordt per 15 februari benoemd tot lid van de hoofddirectie van Nederlandse Philips Bedrijven, verantwoordelijk voor financiën en administratie, en tot directeur van Philips Nederland.