Zalm boekt meevaller van 1,5 miljard

DEN HAAG, 29 JAN. De overheidsfinanciën vallen 1,5 miljard gulden gunstiger uit dan in december nog werd geraamd. Dat blijkt uit een overzicht dat minister Zalm (financiën) naar de Europese Commissie heeft gestuurd.

Het rijk geeft met name minder uit aan de opvang van asielzoekers, het Infrastructuurfonds ter versterking van de economie (als gevolg van vertragingen bij projecten), bijstand en arbeidsvoorwaarden van onderwijspersoneel dan bij de behandeling van de zogeheten Najaarsnota in december nog werd gedacht. Het financieringstekort en de staatsschuld ontwikkelen zich als gevolg van deze meevaller gunstiger dan zich een maand geleden nog liet aanzien.

Het financieringstekort van de rijksoverheid is vorig jaar uitgekomen op 3,4 procent van het bruto binnenlands produkt. In december werd nog gerekend op een tekort van 3,5 procent, dat is ongeveer 300 miljoen gulden meer. De staatsschuld, opgesteld volgens de norm van de Europese Unie (de EMU-norm) kwam eind vorig jaar niet uit op de eerder gedachte 78,7 procent, maar op 78,5 procent. Dit is het gevolg van een opwaartse bijstelling van het geraamde bruto binnenlandse produkt (BBP) naar 638 miljard gulden, 1 miljard gulden meer dan bij het opstellen van de Miljoenennota in september nog werd gedacht. Om in aanmerking te komen voor de derde fase van de Economische en Monetaire Unie (EMU) is een tekort van niet meer dan 3 procent en een staatsschuld van hooguit 60 procent van het BBP vereist. Als de staatsschuld zich in de gewenste richting beweegt is dat voldoende.

Vorig najaar werd al een meevaller van 2,3 miljard gulden gesignaleerd. Deze valt nu dus nog 1,5 miljard hoger uit. Daar tegenover staat echter een belastingtegenvaller van 2 miljard gulden. Deze tegenvaller vloeit in hoofdzaak voort uit minder ontvangsten bij de inkomstenbelasting. Deze tegenvaller werd in december al door minister Zalm gemeld aan de Tweede Kamer. Het saldo van mee- en tegenvallers komt uit op 1,8 miljard gulden. Over de aanwending van meevallers is de regeringscoalitie verdeeld. De VVD wil meevallers gebruiken voor vermindering van de staatsschuld, de PvdA wil ook de lasten van burgers en/of bedrijven verlagen.

Minister Zalm wijst er in zijn rapportage op dat er over de schuld van de lagere overheden en de sociale fondsen nog geen nieuwe gegevens beschikbaar zijn, waardoor er voor het totale tekort nog “een relatief grote ramingsonzekerheid is”.