SGP staat vrouwen buitengewoon lidmaatschap toe

AMERSFOORT, 29 JAN. Vrouwen kunnen buitengewoon lid worden van de SGP. Een representatieve functie namens de Staatkundig Gereformeerde Partij blijft evenwel taboe. De huishoudelijke vergadering van de partij is afgelopen zaterdag in Amersfoort met tweederde van de stemmen akkoord gegaan met dat compromis-voorstel van het hoofdbestuur.

Het vrouwenlidmaatschap is al enkele jaren een omstreden punt binnen de SGP. Een aantal vrouwen is zelfs naar de rechter gestapt om het lidmaatschap af te dwingen. Het gerechtshof in Den Haag oordeelde afgelopen december nog dat de partij een vrouw niet hoeft toe te laten als gewoon lid, omdat het een politieke groepering vrij staat om te kiezen voor mannelijke politieke functies en daarvoor ook te werven.

De huishoudelijke vergadering koos zaterdag in Amersfoort voor een tussenoplossing. Een ruime meerderheid (523) van de benodigde tweederde stemgerechtigden zei ja tegen het buitengewoon lidmaatschap voor vrouwen. Zij mogen wel lid worden, maar niet deelnemen aan stemmingen binnen de partij. Ook blijft het bekleden van SGP-bestuursfuncties uit den boze, evenals een kandidatuur voor vertegenwoordigende organen als gemeenteraad, Provinciale Staten, Tweede Kamer of Europees Parlement.

SGP-fractievoorzitter Van der Vlies toonde zich in een reactie ingenomen met de streep die vooralsnog onder de vrouwenkwestie is gezet. Hij spreekt van een “duidelijke besluitvorming” waarin zich hopelijk beide partijen nu kunnen verenigen. “Men weet nu waar de SGP staat”, aldus de politiek aanvoerder.

SGP-lid mevrouw Grabijn uit Den Haag kan zich vinden in het compromis dat nu is bereikt. Grabijn was de afgelopen jaren symbool van het verzet tegen het veto over het vrouwenlidmaatschap. “Ik kan een zeker gevoel van voldoening niet onderdrukken”, zo reageert Grabijn op de mogelijkheid om intern te kunnen meebeslissen. Zij meent dat ook de SGP uiteindelijk niet kan ontkomen aan een volwaardig lidmaatschap voor vrouwen.