Opnieuw school in Nijmegen bezet

NIJMEGEN, 29 JAN. Vijfentwintig scholieren hebben opnieuw een school bezet in Nijmegen, ditmaal het Dominicus College voor VWO. Ze protesteren tegen de plannen met het hoger onderwijs waarover minister Ritzen vandaag met de Tweede Kamer praat. De bezetting is een initiatief van het breed overleg Nijmeegse scholieren (Brons), dat sinds vorige week een estafettestaking tegen de plannen organiseert op verschillende scholen in Nijmegen. Ze eisen dat de schoolleiding zich maximaal inspant om Ritzen naar Nijmegen te halen en dat de leiding van de desbetreffende scholen een protestbrief tegen de voorgenomen maatregelen aan de minister ondertekent.