Meer banen weg bij De Schelde-groep

VLISSINGEN, 29 JAN. Bij de Koninklijke Schelde Groep (KSG) in Vlissingen verdwijnen 130 extra banen. Dat aantal komt bovenop de 425 die eind vorig jaar werden aangekondigd. Honderd banen verdwijnen bij Schelde-dochter Sicon (aannemerij) waar het aantal arbeidsplaatsen over een periode van twee tot drie jaar van 500 terug zal lopen naar 400. Daarnaast gaan bij de scheepsbouwer zelf dertig banen meer verloren dan was aangekondigd.

Woordvoerder T.L. van de Poel van KSG meldt dat natuurlijk verloop het banenverlies bij de aannemersdochter moet opvangen. Fluctuaties in werkaanbod zijn in de aannemerswereld normaal, voegt hij eraan toe. Wanneer de opdrachten van Sicon weer groeien, zal het personeelsbestand worden aangevuld met ingeleend personeel, zo verwacht de woordvoerder.

Het eind vorig jaar aangekondigde verlies van 425 arbeidsplaatsen bij KSG was een gevolg van een McKinsey-onderzoek. Dat adviseerde eveneens Sicon in te krimpen. Het verlies aan 425 arbeidsplaatsen bij De Schelde blijkt te laag ingeschat; er wordt nu rekening gehouden met 455. Het is de bedoeling het aantal gedwongen ontslagen zo beperkt mogelijk te houden door interne herplaatsing of aanbod van een baan buiten het bedrijf.(ANP)