Lot van verdwenen asielszoekers vaag

DEN HAAG, 29 JAN. Het lot van de tientallen minderjarige alleenstaande asielzoekers die uit het opvangcentrum in Beatrixoord zijn verdwenen, is vooralsnog onduidelijk. De politie uitte afgelopen week de vrees dat ze mogelijk in de prostitutie terecht waren gekomen, maar daarvoor is geen bewijs. Volgens de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gaan de kinderen vaak naar familie voor gezinshereniging.