L'EXPRESS

Na de sociale zekerheid wacht de Franse premier Juppé een nieuw mijnenveld, voorspelt L'Express doelend op de onvermijdelijke herstructurering van de Franse defensie-industrie.

Die biedt momenteel direct werk aan ongeveer 200.000 mensen. Maar een kwart van hen zou moeten afvloeien om de sector weer enigszins in balans te brengen met de situatie op de markt van defensiematerieel, die na de Koude Oorlog drastisch is gewijzigd. Volgens het blad heeft Frankrijk bij deze aanpassingen een behoorlijke achterstand opgelopen op andere Westerse landen met een grote defensie-industrie. Zo liepen de uitgaven aan militair materieel tussen 1991 en 1995 in de Verenigde Staten met 38 procent terug, in Duitsland met 32 procent en in Groot-Brittannië met 20 procent. Daarbij steken de Franse bezuinigingen (9,5 procent) mager af. Defensiespecialist François Heisbourg voorziet een “zware ingreep zonder verdoving”, zowel in de militaire productie als onder de manschappen.