Hoe lang nog pikt D66 het pesten van hun Dick Tommel?

“Een bloedeloos stuk, dat nauwelijks van enige herbezinning getuigt”, oordeelde PvdA-Kamerlid Adri Duivesteijn. Voor hem op tafel lag de 'Trendbrief' van staatssecretaris Dick Tommel (volkshuisvesting). Daarin had de bewindsman namens het kabinet de hoofdlijnen van het beleid uiteengezet voor de woningbouw, de huren en de ouderenhuisvesting. Hij sprak erover met de Tweede Kamer.

“Het is gewoon een slecht geschreven stuk”, ging Duivesteijn verder. Hij zette het mes in de staatssecretaris en draaide het nog even om: “Het stuk is buitengewoon pover in zijn analyse. Het getuigt van zelfingenomendheid”.

Hoe lang pikken ze dat eigenlijk nog bij D66, de partij van Tommel. Hoe ver kan een coalitiepartner gaan in het aanpakken van een bewindsman en waar ligt het moment dat dualisme omslaat in destructie? In de fractie van D66 klagen ze wel over Duivesteijn en ze hebben zich ook al eens gewend tot diens fractieleider, Jacques Wallage. Vruchteloos, vooralsnog.

Negeren, dat was de lijn die Tommel ditmaal koos. Hij constateerde dat Duivesteijn niet op zijn concrete voorstellen inging en “daarom zijn we snel uitgepraat”, besloot de staatssecretaris. Dat was volgens Duivestein “een handigheidje”. Tommel ontpopt zich volgens hem tot “een meester in het ontwijken van de discussie”. Zelf bleef de bewindsman volharden in schijnbare onverstoorbaarheid.

Gerrit Brokx vindt het wel mooi wat Duivesteijn doet. De voormalige staatssecretaris van volkshuisvesting is terug in de sector als president-commissaris van de Nationale Woningraad. In het blad van deze organisatie van woningcorporaties herinnert Brokx aan de tijden dat hij debatten voerde en dat volkshuisvesting toen hoog op de politieke agenda stond. Inderdaad, het was een spektakel om te zien hoe Brokx de degens kruiste met iemand als de PvdA'er Marcel van Dam - om na afloop het glas met hem te heffen.

Duivesteijn komt de verdienste toe dat hij de volkshuisvesting terug onder de aandacht heeft weten te brengen, vindt Brokx. Dat de PvdA'er ook wel eens uithaalt naar de woningcorporaties, vooruit, dat hoort erbij, meent hij. “Het is een vechter, hij zal alles doen om eruit te peuren wat eruit te peuren valt.(..) Dat die kritiek vaak ongenuanceerd is, ach zo is die man nou eenmaal. Daar moet je gewoon doorheen kijken.”

Dat is wat Hans Jeekel ook wel probeert. Hij is Tweede-Kamerlid voor D66 en woordvoerder volkshuisvesting. “Adri”, analyseert Jeekel desgevraagd, “heeft een enorme behoefte aan zware tegenstand. Dat vindt hij leuk. Hij houdt van politisering.” En Tommel, gaat Jeekel verder, is juist de man van de depolitisering.

Bij D66 missen ze de “vileine energie” om Duivesteijn terug te pakken, denkt Jeekel. Maar het moment dat dit zal gebeuren, komt nader. Dat wil zeggen: als Duivesteijn zo blijft “katten en vitten”. Jeekel: “Eigenlijk kan het niet wat hij doet. Als Adri op deze toon doorgaat, gaat hij mijlen te ver”. En dan hoeven ze bij D66 met hun verontwaardiging maar enkele meters verder te lopen. Dan gaan ze niet meer bij Wallage hun beklag doen, maar in het 'torentje', bij de PvdA-leider zelf, premier Kok. (JK)

    • Willebrord Nieuwenhuis
    • Kees van der Malen
    • John Kroon