ƒ1 mln Nederlands Kanker Instituut

De op 26 januari gehouden maandelijkse loting op de renteloze obligatielening 1988 per 1998, uitgegeven door Het Nederlands Kanker Instituut, heeft als winnend lot aangewezen de obligatie (groot nominaal 1000 gulden) genummerd 228610. Tegen inlevering van dit stuk wordt per 2 februari één miljoen gulden uitgekeerd.