DIE ZEIT

De tegenstrijdigheden en de snel veranderende reacties op de brandstichting in het opvangcentrum voor asielzoekers in de Noordduitse stad Lübeck duiden volgens Die Zeit op “een moeizaam onderdrukt slecht geweten”.

Bij de brand kwamen tien asielzoekers om het leven en raakten er 38 gewond en dakloos. Men mag opgelucht zijn over het feit dat het dit keer niet ging om een aanslag die voortvloeide uit haat jegens buitenlanders, maar dat rechtvaardigt geenszins de zelfgenoegzame vaststelling dat “wij onze verhouding tot de bij ons wonende buitenlanders en asielzoekers voor eens en altijd goed geregeld hebben”. Want daar kan een industrieland, dat in een crisisachtige situatie verkeert en onder een behoorlijke immigratiedruk staat, slechts bij benadering in slagen. De statistieken vertekenen wat dat betreft het beeld. Het aantal brandstichtingen op verblijfplaatsen van buitenlanders is gedaald, van 596 in 1992, via 284 in 1993, naar 80 in 1994 en 19 in de eerste helft van 1995. Maar daarbij mag volgens het blad niet worden vergeten dat deze ontwikkeling gepaard ging met een flinke uitholling van het Duitse asielrecht in 1993.