Commissarissen grijpen in bij vervoerder VSN

ROTTERDAM, 29 JAN. De raad van commissarissen van Verenigd Streekvervoer Nederland (VSN) vreest dat de huidige bestuurstop de omvorming van het bedrijf in een op concurrentie gerichte onderneming niet aankan. De raad heeft daarom commissaris A.W.A. Joosen afgevaardigd om bij de dagelijkse besluitvorming betrokken te zijn.

Directe aanleiding voor het afvaardigen van de commissaris vormen de uitkomsten van een evaluatie-rapport waarom de raad eerder gevraagd had. In deze, inmiddels door Holland Consulting Group uitgevoerde evaluatie worden het functioneren van de holding en de samenwerking met de dochtermaatschappijen, de eigenlijke streekvervoerders, met het oog op de komende omvorming tegen het licht gehouden.

Afgelopen zaterdag werden delen uit de evaluatie gepubliceerd door het Algemeen Dagblad. De voornaamste, door een woordvoerder van VSN bevestigde conclusies luiden dat er slecht wordt samengewerkt tussen dochtermaatschappijen onderling en tussen holding en dochters en dat VSN onvoldoende klantgericht is. Ook zou de holding in politiek Den Haag in een slecht daglicht staan.

In een mede namens de raad van commissarissen uitgegeven verklaring schrijft VSN nu dat deze conclusies 'nog onderwerp van overleg' vormen tussen commissarissen en raad van bestuur. Het afvaardigen van een gedelegeerd commissaris zou zijn bedoeld om 'de betrokkenheid van de raad' bij het vernieuwingsproces te 'concretiseren'.

Eind vorig jaar werden de grote lijnen van de omvorming van het bedrijf in een op concurrentie gerichte onderneming intern bekend gemaakt onder de naam 'Operatie Transformer'. Essentie van de reorganisatie is, aldus VSN, een 'keuze voor de markt'.

Deze keuze heeft alles te maken met het beleid van minister Jorritsma (verkeer en waterstaat) om via concurrentie te komen tot meer en beter openbaar vervoer. Niet alleen zal over enkele jaren het streekvervoer in openbare aanbesteding de strijd aan moeten gaan met particuliere busondernemers, ook een aantal onrendabele treindiensten zal dan worden aanbesteed. In december gingen de regeringsfracties in de Tweede Kamer akkoord met invoering van concurrentie op het spoor en in het streekvervoer. De NS is enkele jaren geleden al begonnen zich via een grootscheepse reorganisatie voor te bereiden op zelfstandigheid en concurrentie, waarbij enkele duizenden arbeidsplaatsen moeten verdwijnen. Ook VSN wil nu, staat in een korte schets van 'Operatie Transformer', meer nadruk leggen op ontwikkeling en marketing van (nieuwe) produkten, dan op het traditionele busvervoer: “Op basis van (combinaties van) produkten en produktinnovaties moet maatwerk geleverd worden. Dat kan een bus of een taxi zijn, maar ook een formule waarvan ook een huurauto of de eigen auto deel uitmaakt. De uitdaging is kortom om het openbaar vervoer een toegevoegde waarde te geven.”

Voor het bedrijf betekent dit aan de ene kant een andere cultuur van het management en aan de andere kant minder kosten bij het eigenlijke rijden. “De produktiecapaciteit zal worden teruggebracht tot een uit bedrijfseconomisch oogpunt wenselijk niveau”, aldus de schets, wat bijvoorbeeld het inhuren van chauffeurs en materieel kan betekenen. Vooralsnog is de verwachting dat de werkgelegenheid op het huidige peil gehandhaafd kan blijven, maar dat dezelfde mensen ander werk zullen moeten doen. Bij VSN werken bijna 17.000 mensen.