Bij Shell moeten 730 werknemers vertrekken

ROTTERDAM, 29 JAN. Als gevolg van de reorganisatie van het Shell-hoofdkantoor moeten 730 werknemers gedwongen het bedrijf verlaten. Zij kunnen zelf kiezen of ze bij vertrek een extra premie willen incasseren of dat ze via het mobiliteitscentrum van Shell hulp wensen bij het vinden van een nieuwe baan.

Dat heeft een woordvoerder van Shell in Den Haag desgevraagd bevestigd.

Bij de bekendmaking van de reorganisatieplannen, in maart 1995, liet bestuursvoorzitter C. Herkströter weten dat circa 30 procent van de 4000 arbeidsplaatsen op de Centrale Kantoren in Londen en Den Haag moest verdwijnen. Vorig jaar zijn al circa 500 arbeidsplaatsen opgeheven. Een deel van deze werknemers is overgeplaatst naar andere onderdelen van de organisatie. Vooral op het Londense kantoor hebben bovendien veel werknemers gebruik gemaakt van een vrijwillige vertrekregeling, aldus de woordvoerder. Bij het begin van de reorganisatie had Shell 1700 werknemers op het Londense hoofdkantoor en 2300 in Nederland.

Voor de werknemers die hun baan op het hoofdkantoor moeten opgeven, heeft Shell een bjzondere regeling opgesteld. Zij krijgen bij vrijwillig vertrek een bonus van ten minste 150.000 gulden mee. Een extraatje bovenop de normale Shell-regeling voor overtollige werknemers: die regeling biedt bij gedwongen vertrek ongeveer een maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Alle werknemers die nu overtollig zijn verklaard, gaan bij Shell uit dienst. Wie niet direct een nieuwe baan vindt, komt in dienst van een speciaal door Shell opgerichte stichting. Via deze stichting krijgen de werknemers een uitkering die volledig door Shell wordt betaald. De werknemers hoeven geen beroep te doen op een WW-uitkering. Werknemers die ouder zijn dan vijftig jaar krijgen tot aan de pensioenleeftijd een uitkering. Werknemers die jonger zijn dan vjiftig jaar worden twee jaar lang begeleid bij het zoeken naar een baan.

Bij de vakbond voor hoger personeel (VHP) waardeert men de financiële vetrekregelingen van Shell. Bestuurder L. Steenhorst is echter bezorgd of iedereen wel weer aan de slag kan komen. “Wat Shell nu aanbiedt, is confectie. Om voor de getroffenen een werk-naar-werk situatie te creëren, is maatwerk nodig”, aldus Steenhorst.

    • Marcella Breedeveld