Asfaltbeton

Om het 'zeer open asfaltbeton-ijzel'-probleem op te lossen stel ik voor, de vluchtstrook en op- en afritten van de autowegen uit te voeren met een slijtlaag van 'gewoon asfalt'. Onder normale omstandigheden is ZOAB daar overbodig (want weinig gebruikt), maar in geval van ijzel is 'gewoon asfalt' met de bekende middelen makkelijk ijsvrij te houden. Dan kan de vluchtstrook dienen als eenbaansweg.

Om de afwatering van de ernaast liggende ZOAB-rijbanen niet te belemmeren zou alleen de afdeklaag zo moeten worden uitgevoerd, zodat het water er onderdoor kan weglopen.

    • D. de Voogd