Zojuist verschenen

ANNEMARIE COTTAAR: Kooplui, kermisklanten en andere woonwagenbewoners. Groepsvorming en beleid 1870-1945

339 blz., Het Spinhuis, ƒ 44,50

De ontwikkeling van de maatschappelijke positie van woonwagenbewoners vormt in dit proefschrift de rode draad. Woonwagenbewoners zelf vinden dat zij anders zijn dan de gemiddelde Nederlander, zij houden er een eigen groepscultuur op na. De auteur heeft onderzocht in hoeverre hun positie wordt bepaald door hun specifieke woonvorm, hun vermeende buitenlandse afkomst of door hun ambulante levenswijze.