Zojuist verschenen

KAREL DAVIDS en JAN LUCASSEN: A Miracle Mirrored. The Dutch Republic in European Perspective

538 blz., Cambridge University Press, ƒ 156,50

Het puikje van de nieuwe generatie Nederlandse geschiedbeoefenaren (alsmede een enkele buitenlander) werkte mee aan deze bundel over de originaliteit van de Republiek der Verenigde Provinciën beschouwd uit internationaal vergelijkend perspectief. De conclusie luidt dat de staatkundige constructie van onze 17de-eeuwse voorouders ontstond als afwijking van de algemene trend tot dynastieke staatsvorming, en teloor ging als slachtoffer van de al even algemene trend tot gecentraliseerde staatsformatie.