Ziektekosten

De ene keer komt minister Borst ons vertellen dat dank zij haar prijsmaatregelen de uitgaven voor medicijnen met honderden miljoenen zullen dalen en dan weer dat meer dan 100 medicijnen zelfs niet meer vergoed zullen worden.

Een andere keer horen wij dat het mes gezet wordt in de tarieven van de specialisten en wat de fysiotherapeutische hulp betreft, daarvan moeten wij ons niet te veel meer voorstellen. En dan de tandheelkundige hulp: daarvoor moeten wij ons apart verzekeren! Je zou nu verwachten dat de door ons te betalen premies enz. verlaagd kunnen worden maar niets is minder waar, integendeel: regelmatig worden ze verhoogd en vorig jaar en dit jaar zijn ze zelfs met sprongen omhoog gevlogen.

Een voorbeeld uit de praktijk: mijn vrouw en ik, beiden 65-plusser, zijn collectief verzekerd voor een standaardpakket. In 1993 betaalden wij aan premies en AWBZ-bijdragen 3.270,24 gulden. In 1994 was het 3.450,56 gulden, in 1995 was het gestegen tot 3.952,56 gulden en dit jaar moeten wij zelfs 4.539,36 gulden betalen! In een paar jaar zijn deze kosten dus met 1.269,12 gulden gestegen of wel met bijna 40 procent!

    • W.F.L. Hoffmann