Wijziging WAO-plan is niet aan de orde

DEN HAAG, 27 JAN. Het kabinet houdt vast aan een nieuwe opzet van de wet op de arbeidsongeschiktheid (WAO). Premier Kok reageerde gisteren tijdens de persconferentie na afloop van de ministerraad op uitlatingen van voorzitter Buurmeijer van het Tica, het coördinerend orgaan in de sociale zekerheid.

Buurmeijer voorspelde donderdag dat het WAO-plan van het kabinet de eindstreep niet zal halen. Het voormalig Tweede-Kamerlid voor de PvdA houdt er zelfs rekening mee dat het kabinet het wetsvoorstel niet eens zal indienen.

“Het is nuttig om kennis te nemen van de orakelkwaliteiten van de heer Buurmeijer”, zei Kok. “Maar ik weet niet waar zijn uitspraken op gebaseerd zijn. De Tica-voorzitter is bij mijn weten geen honorair lid van het kabinet.” De premier wees erop dat het WAO-voorstel voor advies bij de Raad van State ligt. Er moeten goede argumenten op tafel komen om het kabinet tot een koerswijziging te brengen, zei hij gisteren.

Het kabinetsplan houdt in dat de WAO-premies per bedrijfstak moeten variëren. Sectoren met veel arbeidsongeschikten zijn dan duurder uit. Het kabinet verwacht dat bedrijven zich meer zullen inspannen om te voorkomen dat werknemers in de WAO terecht komen. Het kabinet wil bedrijven verder de vrijheid geven om verzekeringen onder te brengen bij particuliere verzekeraars.

Buurmeijer en andere critici vrezen dat bedrijven hun personeelsbestand zullen splitsen: de gezonde werknemers verzekeren ze particulier, degenen met een hoger risico op arbeidsongeschiktheid brengen ze onder in het 'publiek bestel'.